Avís legal

Identitat i titular de la web.- En compliment de l’article 10 de la Llei 34 / 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, el Titular exposa les seves dades identificatives.

Propietat intel·lectual.- T’informem que totes les publicacions i continguts de qualsevol tipus que es publiquin en aquesta web -articles, posts, pàgines, vídeos, descargables, etc-, estan subjectes a drets d’autor i propietat intel·lectual, dels quals som els únics titulars. En cap cas es transmetran o cediran aquests drets sense el nostre consentiment previ, explícit i per escrit. En concret, no es podrà reproduir, reinterpretar, difondre, vendre, distribuir ni usar amb finalitats comercials o no els continguts d’aquesta web. Així mateix, som els titulars de tots els drets de propietat intel·lectual del disseny de la web, textos, imatges, logos i codi font.

Normes d’ús.- Aquesta web té com a temàtica principal tot lo relacionat amb la cuina escolar. Tots els visitants que passin per aquesta web -usuaris, lectors o clients- hauran de respectar la temàtica i dinàmica del site, fent un ús adequat dels serveis i continguts, especialment:

  1. No emprar-los per a realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fé i ordre públic.
  2. Difondre contingut o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia al terrorisme o que atempti contra els drets humans.
  3. Ens reservem tots els drets d’esborrar qualsevol comentari o aportació que atempti contra les normes d’aquest site. En cap cas som responsable de les opinions que els usuaris puguin deixar.
  4. Tampoc es permeten comentaris promocionals, insultants o que vagin contra el bon to de la web.

Protecció de dades.- En tot moment, s’ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). Per a més informació sobre el tractament de les teves dades i perquè conegueu la política de privacitat d’aquesta web, podeu punxar en aquest enllaç: Política de privacitat.

Exclusió de responsabilitat.- En cap cas som responsables dels perjudicis o danys de qualsevol índole que poguessin ocasionar-se per la visita a aquest site, ja sigui per error o omissió en els continguts, per les actuacions dels visitants, per les decisions particulars que puguin prendre de les recomanacions abocades o per la transmissió d’algun programa maliciós que es produeixi malgrat haver pres les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-lo. En el cas dels enllaços a webs externes de tercers que puguin citar-se en els nostres continguts, es farà exclusivament a tall d’exemple. En cap cas s’exerceix per aquesta part cap control d’aquestes webs, no existint cap responsabilitat sobre aquest tema.

Política de cookies.- Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Tota la informació relativa a aquest assumpte la podreu trobar en el següent enllaç: Política de Cookies.

Legislació aplicable i jurisdicció.- Aquestes condicions legals s’han redactat en virtut a la llei espanyola. En cas de conflicte en la interpretació de les presents condicions, la jurisdicció competent serà la del domicili del comprador i, subsidiàriament, els Jutjats de Barcelona.

Modificació del contingut de l’avís legal.- Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment, atesa l’evolució d’aquesta web i els continguts en ella oferts.